Şivlilik, Konya'ya has bir gelenektir. Üç ayların başlangıcı olan Receb ayının ilk günüdür.
Tebessüm Sadakadır.
2. İnönü Zaferi 31.03.1921